Social responsibility

Корпоративна Социална Отговорност

В Микстрой 90-МГ смятаме, че социалната отговорност е измерител на пазарната адекватност на всеки бизнес. Като компания с дългогодишен опит, ние имаме изградени традиции в следните насоки:

  • Съобразност на методите на работа с екологичните стандарти;
  • Утвърдена репутация на Микстрой 90-МГ като добър данъкоплатец;
  • Коректно отношение към служителите ни;
  • Подкрепа на социално значими каузи.

Готови сме винаги да отстояваме принципите си и да предлагаме адекватен качествен контрол на своите клиенти. Изграждаме доверието на нашите партньори на база почтеност и коректност. Целта ни е да подпомагаме бизнес отношенията и да намалим максимално риска при съвместна работа.

Социални Каузи

В Микстрой 90-МГ вярваме, че всеки от нас има отговорността да направи света едно по-добро място. Нашите социални дейности са насочени към широк спектър от каузи. Ето и някои от тях:

  • Подкрепяне на приемната грижа в България;
  • Финансиране лечението на болни деца;
  • Финансово подпомагане на лечебни заведения;
  • Финансово подпомагане на културни институции.

Нашата компания функционира в унисон със стратегията на Европейската Комисия за Корпоративна социална отговорност. Ние вярваме, че Микстрой 90-МГ е една от успешните компании в намирането на правилния баланс между печалбата от бизнеса и развитието на социалните дейности.


Gallery

Base Devnya

Office