Топлинна изолация на газова линия към генератор на Платформа

Топлинна изолация на газова линия към генератор на Платформа “Галата”, 2015 год.


Gallery

Base Devnya

Office