Projects

Топлинна изолация на газова линия към генератор на Платформа


Демонтаж и възстановяване на огнеупорна изолация в Горивна камера на Цех TSP в Агрополихим АД


Студоизолация върху тръбопроводи и камери в Цех за разделяне на въздух


Partners

Base Devnya

Office