Топлинна изолация върху тръбопроводи част МЦК от сектор

Топлинна изолация върху тръбопроводи част МЦК от сектор “Колонен” до станция “Гасилен” , Солвей Соди АД, Девня, 2015 год.


Галерия

База Девня

Офис