Безопасни условия на труд

Безопасното протичане на работните процеси е от първостепенна важност за нас. Изработката на изолация е комплексна задача, изискваща изключително внимание и експертиза. Изборът на материали е една малка част от производствения процес. Ние инвестираме в най-важния си ресурс – персонала. Полагаме усилия за осигуряване на максимално безопасни условия на труд чрез следните дейности:

  • Периодичното актуализиране на инструкциите за безопасност ни позволява да сме винаги в крак със съвременните тенденции.
  • Упражняваме завишен контрол на място. Целта ни е всички инструкции да се спазват безкомпромисно. Предоставяме специализиран технически надзор на работното оборудване с цел минимизиране на рисковете за живота и здравето на персонала.
  • Микстрой 90-МГ ООД осигурява лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията, описани в нормативните актове.
  • Постоянно усъвършенстваме организацията на производство. Този процес ни позволява едновременно да подобряваме нивата както на ефективност, така и на безопасност.
  • Провеждаме периодични инструктажи на тема предпазване от рискове за здравето, свързани с работния процес.
  • Организираме периодични профилактични прегледи с цел предпазване на здравето на работниците ни.
  • Успешно преминаваме годишните одити по безопасност на труда, организирани от нашите клиенти.

Ние сме изключително взискателни и отговорни към качеството на услугите си. Дългогодишният опит ни позволява ефективно да намаляме всякакви рискове и да предотвратяваме инциденти още преди да са се случили.


Галерия

База Девня

Офис